Why us?

Effective IT Solutions understands that every business is unique, and because of this we offer support options that can be personally tailored to suit your IT needs.

Our standard support contract gives the customer a guaranteed time period to receive a response for his/her support request. The standard on-site response is offered within four hours, although for critical devices, this can be much faster. Through the use of remote access, most responses and resolutions occur within a matter of minutes. By using remote access and online monitoring, we are immediately informed when any problem occurs.

We also provide a pay-as-you-go support option that means you don’t have to worry about binding long-term contracts.


Main services

Interface Design

Designing user-friendly and
easy-to-follow interfaces.

Mobile Apps

Providing users with the extensive
experience of working on mobile
projects on the go.

Storytelling

Creating engaging stories that are
both interactive and effective.

Free Support

Providing 24/7 assistance without any hidden fees.


Work team

Prof. Dr. Bahadır Aktuğ

General Manager

Kerem Aktuğ

Software Developer

Melike Yazır

Business Analyst

Ali Serhat Pekesen

Software Developer

Okan Şahbaz

Software Developer

Kadir Yıldız

Software Developer

Damla Alacapunar

Software Developer

Kadir Aztekin

Software Developer

Esra Çini

Software Developer

Dr. Süleyman Sırrı Maraş

GNSS / GIS Specialist

Dr. Hüseyin Yaşar

GNSS / GIS Specialist

Dr. İsmail Özbakır

GNSS / GIS Specialist

Volkan Kesgin

Financial Consultant


Former Employees

Aylin Çelik

Business Analyst

Nurcan Kahya Ersolak

Software Development Team Lead

Cevat Kamer Dinçer

Software Developer

Esma Nur Kocakaya

Software Developer

Mert Yurtseven

Software Developer

Baransel Oral

Software Developer

Ayça Kıdan

Intern


Our development


Bilgi Güvenliği Politikamız

Firmamız “Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır. İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Genel Müdür


Kalite ve Çevre Politikamız

En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak, aldığımız işleri zamanında bitirmek, çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dışında kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak, kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, sektöründe rakiplerimizden önde olmak, çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek, kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, geri dönüşüm teknolojisi uygulamak, bu tür faaliyetlere destek vermek, mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, şirketimizin kalite ve çevre politikasıdır.

Genel Müdür